Új Széchenyi Hitel – Kölcsönkérelmi adatlap és Üzleti terv társas vállalkozás részére

Új Széchenyi Hitel – Kölcsönkérelmi pótlap

Új Széchenyi Hitel – Kondíciós lista

Benyújtandó dokumentumok listája Társas vállalkozás részére

Benyújtandó dokumentumok listája egyéni vállalkozó részéret

Új Széchenyi Hitel – Előminősítő lap

Fixhitel – Nyilatkozat igénybe vett de minimis támogatásokról

Fixhitel – Nyilatkozat Új Széchenyi Hitel

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT – FIX HITEL Zrt

Adatváltozás bejelentő

NYILATKOZAT AZ ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS KIFIZETÉSÉHEZ

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS KÖVETELÉSKEZELŐ ÁLTAL KEZELT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

IGÉNY BEJELENTŐ A KÖVETELÉSKEZELŐ VÁLLALKOZÁSSAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSHOZ

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY BEJELENTŐ A VÉGTÖRLESZTÉS KÖVETKEZTÉBEN MEGSZŰNT FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ

PANASZ BEJELENTŐ A FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ELSZÁMOLÁSSAL, FORINTOSÍTÁSSAL, VALAMINT A KAMATMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

IGÉNY BEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ