Forgóeszköz hitel

ÚJ SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ HITEL

HITELCÉL

Az Új Széchenyi Hitel Program keretében a vállalkozás tevékenységbővítése lehet támogatott hitelcél:

 • készletek bővítése,
 • tevékenységbővítéshez kapcsolódó új munkaerő alkalmazása,
 • a nyújtott szolgáltatások, termelés, előállítás bővítése,
 • új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
 • új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés, marketing tevékenység
 • gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is.

A hitel előfinanszírozott, de a támogatott vállalkozásnak 2 éven belül hitelt érdemlően teljes mértékben el kell számolnia az üzleti tervben és kölcsönszerződésben rögzített beruházással.

Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott Projekten belül a Forgóeszközhitel aránya a Közvetítő által folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg, azok Forgóeszközhitel-része tekintetében nem szükséges a hitelcél külön igazolása.

IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEG

 • Maximum 50.000.000,- Forint

A HITEL DEVIZANEME

 • Az Új Széchenyi Beruházási Hitel Forint alapú.

A HITEL KAMATA

 • Legfeljebb. 6,5%, Társaságunk hitelbírálata alapján.

A HITEL FUTAMIDEJE

 • minimum 12 hónap
 • maximum 36 hónap

A HITEL TÜRELMI IDEJE

 • Nincsen türelmi idő.

A HITEL FELHASZNÁLÁSI IDEJE

A hitelfelvevő a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a hitelszerződés megkötését követő 24 hónapon belül befejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

ELVÁRT SAJÁT ERŐ

A Hitel folyósíthatóságához elvárt önerő a teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a, amelynek addigi vagy jövőbeli felhasználását a Kedvezményezett legkésőbb a hitel folyósításakor köteles igazolni (pl. szerződéssel).

Az elvárt önerő forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás.

A MEGVALÓSÍTÁS (FELHASZNÁLÁS) HELYE

Az ÚSZH (GOP) Program keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kerül sor.