Beruházási hitel

ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL

HITELCÉL

Az Új Széchenyi Hitel Program keretében a vállalkozás tevékenységbővítése lehet támogatott hitelcél:

 • a nyújtott szolgáltatások, termelés, előállítás bővítése,
 • technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése),
 • meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelyiség, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.),
 • új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
 • új termék kialakítása,
 • új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés,
 • új gazdasági tevékenység beindítása,
 • beruházás végrehajtása
 • gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelőforgóeszköz-beszerzések finanszírozását is.

A hitel előfinanszírozott, de a támogatott vállalkozásnak 2 éven belül hitelt érdemlően teljes mértékben el kell számolnia az üzleti tervben és kölcsönszerződésben rögzített beruházással.

Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott Projekten belül a Forgóeszközhitel aránya a Közvetítő által folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg, azok Forgóeszközhitel-része tekintetében nem szükséges a hitelcél külön igazolása.

IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEG

 • Maximum 50.000.000,- Forint

A HITEL DEVIZANEME

 • Az Új Széchenyi Beruházási Hitel Forint alapú.

A HITEL KAMATA

 • Legfeljebb. 6,5%, Társaságunk hitelbírálata alapján.

A HITEL FUTAMIDEJE

 • minimum 12 hónap
 • maximum 120 hónap

A HITEL TÜRELMI IDEJE

 • maximum 24 hónap

A HITEL FELHASZNÁLÁSI IDEJE

A hitelfelvevő a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a hitelszerződés megkötését követő 24 hónapon belül befejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

ELVÁRT SAJÁT ERŐ

A Hitel folyósíthatóságához elvárt önerő beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a, amelynek addigi vagy jövőbeli felhasználását a Kedvezményezett legkésőbb a hitel folyósításakor köteles igazolni (pl. szerződéssel).

Az elvárt önerő forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás.

A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYE

Az ÚSZH (GOP) Program keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kerül sor.