Cégadatok

A cég elnevezése: FIX HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezése: FIX HITEL ZRT.
Székhelye: 1062 Budapest, Lendvay u. 22.
Cégjegyzék száma: 01 10 043544
Adószáma: 12292365-2-42
Engedélyének száma: PSZÁF E-I-99/2008
Tulajdonosi szerkezet: dr. Pintér Sándor 100%